Övriga Arkiv

Övriga arkiv

I Leufsta Bruksarkiv förvaras arkiv som varken är bruksarkiv eller föreningsarkiv, varför vi valt att lägga dem under rubriken "övriga arkiv". Arkiven utgörs dels av person- och företagsarkiv, som förvarades av Gimo-Österby bruks AB och som på ett eller annat sätt är kopplade till bruksdriften.

Exempel på sådana är arkiven från Gimo-Österby bruks bostads AB samt Gimo brukshandel. Under rubriken

"övriga arkiv" finns även person-, by- och företagsarkiv, som aldrig ägts av Gimo-Österby bruks AB utan kommit till Leufsta Bruksarkiv på andra vägar. Exempel härpå är arkiven från Österänge by och Leufsta brukshandel.

Klicka på arkivens namn för att komma vidare. 

Arkivbildare

Innehåll

Volymer

Anmärkning

1731-2007

9

Även 8 böcker


Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.