Bruksarkiv

Bruksarkiv

Bruksarkiv finns från följande arkivbildare. Gemensamt för dem är att de tillhört Gimo-Österby bruks AB eller ingår i det s k Leufstaarkivet. Klicka på arkivens namn för att komma vidare.

Arkivbildare

Hyllmeter

Anmärkning

167,0


Hillebola bruk

-

Ingår i Leufstaarkivet

Karlholms bruk

-

Ingår i Leufstaarkivet och Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

79,9


32,6

Se även Leufstaarkivet och Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

2,9

Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

36,9

Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

Strömsbergs bruk

-

Ingår i Leufstaarkivet

24,0

Se även Leufstaarkivet och Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

Ullfors bruk

-

Ingår i Leufstaarkivet

18,4

Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

Västlands bruk

-

Ingår i Leufstaarkivet

Åkerby bruk

Ingår i Leufstaarkivet

26,0

Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.