Digitalt

På det här sidan kan du se digitala bilder av några av de arkivhandlingar som förvaras hos oss. Bilder som finns utlagda på det här sidan är fotograferade med digitalkamera och är utlagda som PDF-filer.Hör gärna av dig till oss om du har önskat dig på vilka arkivhandlingar du vill se bilder av på den här sidan.

För att se bilderna skulle du behöva Acrobat Reader installera på datorn. Acrobat Reader går till ladda hem gratis om man klickar här .


Balance Conto wid Leufsta Bruk Ultimo Octobris Anno 1760
(PDF 9,1 MB)

Visar personer i Leufsta bruks räkenskaper bruksåret 1760. Från Leufstaarkivets volym nummer 279, sid. 199-229.

Balancer efter Bruks Boken wid Carlholm För Åhr 1760 (PDF 3.4 MB)

Visar personer i Carlholms bruks räkenskaper bruksåret 1760.Från Leufstaarkivets volym nummer 279, sid. 259-269.


Register till Kapitalbok för Leufsta bruk 1788 (PDF 3.0 MB)

Visar vilka konton som finns i en kapitalbok från bruksåret 1788.Från Leufstaarkivets volym nummer 401, uppslag 1-5.


Gratialister och Pensioners Conto i Leufsta bruks Kapitalbok 1788 (PDF 1.3 MB)

Visar Leufstaverkens kostander för gratialer . Från Leufstaarkivets volym nummer 401, uppslag 147-148.


Skytt och Fiske Omkåstnings Conto i Leufsta bruks Kapitalbok 1788

(PDF 1.3 MB)

Visar pris för jakt och fiske. Från Leufstaarkivets volym nummer 401, uppslag 106-107.


Lövstabruks Folkets Husföreningsprotokoll 1924-1925 (PDF 13,2 MB)

Beskrivande föreningens bildande och de första intensiva perioderna .Från föreningens arkiv volym A1: 1


Brev från Gustaf III till President och Barons Lillienberg 1772

(PDF 3,6 MB)

Från Gimo Bruksarkiv. Brevet skrivet på franska men finns översatt till svenska


Kokbok från Gimo Herrgård (PDF 5,4 MB)

Sid.51 från denna handskrivna kokbok från 1700-talet som innehåller 371 recept. Nr 174-175 är renskrivet här.


Fastebrev Leufstaarkivet (PDF 0,37 MB)

Fastebrev (lagfartshandling) över Västergården i Skärsättra, Lövsta socken från 1665. Handlings är skriven på pergament.


Jordebok öfver Gimo Bruk (PDF 3.69 MB)

Jordebok från 1796 i Gimo Bruksarkiv.Denna bok inuti 210 sidor, där alla Gimo Bruks fastigheter är beskrivning. Hennes visum Ingen sidor med beskrivningen över bruket.

Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.