Forskning

Det material som förvaras i Leufsta Bruksarkiv lämpar sig väl till både släkt- och hembygdsforskning och annan historisk forskning.

Släktforskning

Av det arkivmaterial som förvaras i Leufsta Bruksarkiv är brukens "avräkningsböcker" det mest attraktiva för släktforskare. I avräkningsböckerna har varje arbetare vid bruket en inkomstsida och en utgiftssida, i vilka man kan utläsa personens ekonomiska relationer till bruket. Andra typer av böcker som kan vara av intresse för släktforskare är dagsverksböcker, avlöningsbokföring och gratiallängder.

 

 

Övrig historisk forskning

Antalet möjliga uppslag för forskning är oändligt och endast fantasin (och eventuella tidsramar och handledare...) sätter gränserna. Nedan listas några exempel på saker som skrivits utifrån (bl.a.) arkivmaterial förvarat på Leufsta Bruksarkiv, samt några tips på ämnen att forska om.

Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.